ניט קיין איינסן
אָפּעראַטאָר האט פֿאַרמאַכט די רעדן
לאָגין ווידער