მასალა არ არის
ოპერატორი უკვე დაიხურა განხილვა
შესვლა ერთხელ