geen inskrywings
Operateur het die gesprek afgesluit
Teken weer